Categories
New
39.00zł
Information
Main page » Catalog » New » » Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821-1929)
53.00zł

red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Iwona Kurz, Paweł Rodak

„Inicjatorzy projektu i autorzy tomu traktują wystawy jako ważne zjawisko związane z nowoczesnymi przemianami i, jednocześnie, lustro tychże przemian. Fenomen ekspozycji został tu umieszczony w centrum dziewiętnastowiecznej formacji kulturowej, określanym przez najważniejsze odkrycia i pytania epoki. Autorów interesuje zatem wystawa przede wszystkim jako przedsięwzięcie, które pokazuje ówczesny porządek świata i porządek wiedzy, a także ujawnia sprzeczności i napięcia związane z doświadczeniem nowoczesności, ulokowane, generalnie rzecz biorąc, pomiędzy utopią a melancholią".

Justyna Jaworska, Rozkosze Hygeopola


Paweł Rodak, Świat wystawiony w książce. O katalogach wystaw światowych i krajowych

Prof. Ewa Paczuska

SPIS TREŚCIMałgorzata Litwinowicz-Droździel, Wstęp. Ekspozycje nowoczesności, czyli wystawy w centrum uwagi


Igor Piotrowski, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (1). Bardzo dziwne miasto. Warszawa 1885


Paweł Rodak, Świat wystawiony w książce. O katalogach wystaw światowych i krajowych


Iwona Kurz, Ekspozycja albo świat w ramach zatrzymany. Fotografia i wystawy


Agata Sikora, Jak należy oglądać wystawę? Między wytwarzaniem doświadczenia nowoczesności a jego ujarzmianiem


Jakub Jakubaszek, Narzędzia modernizacji, reprezentacje nowoczesności. Wystawy prowincjonalne w Królestwie Polskim


Joanna Kubicka, Polski rzemieślnik w Paryżu. O listach z podróży na wystawę paryską


Igor Piotrowski, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (2). Egzamin dojrzałości. Lwów 1894


Piotr Kubkowski, "Półnadzy cykliści" na Wystawie Sportowej. Preteksty i podteksty, metonimie i metafory


Alicja Urbanik-Kopeć, "Polska kobieta nie tylko marzyć i entuzjazmować się - ale także pracować potrafi". Co i komu miały pokazać wystawy pracy kobiet


Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Widoki polskości. Próby stylu, próby reprezentacji


Agata Koprowicz, Tryptyk z pejzażem miejskim w tle. O topograficznych i infrastrukturalnych kontekstach wielkich wystaw na ziemiach polskich (3). Wesołe miasteczko. Poznań 1929


Ilustracje


Bibliografia


Spis ilustracji


Noty o autorach


Indeks osobowy


Indeks nazw geograficznych53.00zł

This product was added to our catalog on Wednesday 05 July, 2017.
Reviews
Authors
Notifications
NotificationsNotify me of updates to Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821-1929)
Tell a friend


Tell someone you know about this product