Kategorie
Nowości
Przez dziesięciolecia
Przez dziesięciolecia
39.00zł
Informacje
Strona główna » Katalog » Historia Polski - najnowsza » » Bliżej Polski. Historia przeżywana dzień po dniu przez świadka wydarzeń
59.00zł

Bernard Margueritte

Potrzebą niniejszej publikacji pierwszej wagi jest odtworzenie jak najprawdziwszej wersji zdarzeń, których autor, dziennikarz, wieloletni korespondent „Le Monde”, Le Figaro”, „Ouest-France”, był świadkiem, a niekiedy aktywnym uczestnikiem. To świadectwo jest niezbędne, ponieważ to, co dla autora jest żywym wspomnieniem wczorajszych wydarzeń, dla dzisiejszej młodzieży jest historią równie odległą jak Konstytucja 3 Maja czy odsiecz wiedeńska Sobieskiego. Autor zamierza przekazać swoje doświadczenia na podstawie swoich niemal codziennych artykułów, w których opisywał dzień po dniu ewolucję Polski i tej części świata. Istotnym elementem tej książki będą więc cytaty bądź przedruki tekstów pisanych w krytycznych momentach – częstokroć komentowanych lub uzupełnianych przez autora czymś, czego nie mógł napisać w tamtym czasie.

ISBN 978-83-7543-375-3

Warszawa 2015, B5, ss. 736 + liczne il. cz.-b. + 8 il. kolor.

Spis treści

Słowo wstępne (Małgorzata Gmurczyk-Wrońska)

Podziękowania

WPROWADZENIE

I. SPOTKANIE Z POLSKĄ – NAJSTaRSZE DZIEJE MOJEGO ZAANGAŻOWANIA

II. KORESPONDENT PRASOWY W KRAJU KOMUNISTYCZNYM
Wyjątkowa rola korespondenta
Konfrontacja z SB

III. WIZYTA GENERAŁA DE GAULLE’A W POLSCE, czyli ziarno zostało zasiane...

IV. KRYZYS 1968 ROKU – Żydzi i Polska

V. GOMUŁKA, WILLY BRANDT I GRANICA NA ODRZE I NYSIE ŁUŻYCKIEJ
Od triumfu do dramatu

VI. EPOKA GIERKA – OD SUKCESU DO KLĘSKI
Wydalenie z Polski
Polska Gierka
Harvard i epizod amerykański
Powrót do źródeł
Bardzo wąski margines manewru
Narastający kryzys
Król jest nagi
Koniec epoki

VII. PRZEOBRAŻENIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI: ZALESIA GÓRNEGO – studium przypadku
Dramatyczne wydarzenie
Wzbogacające doświadczenie
Cywilizacyjny skok

VIII. KOŚCIÓŁ – DUSZA NARODU
Cel nadrzędny: integracja narodu
Symbolika świętego Stanisława
Przedmurze chrześcijaństwa
Niezłomność i mądrość
Dialog – tak, współpraca – nigdy!
Ani kapitalizm, ani komunizm
Symbioza narodu i Kościoła
Dzieci Jana Pawła II
Prymas Tysiąclecia
Symbole wiary
Niezastąpiona rola
Hipokryzja Zachodu
Żywa wiara
Marsz w stronę „nowej Polski”

IX. REWOLUCJA JANA PAWŁA II, INSPIRACJI SOLIDARNOŚCI
Przy łożu boleści Polski
MYŚL JANA PAWŁA II – INSPIRACJĄ „SOLIDARNOŚCI”
Ani kolektywizm socjalistyczny, ani liberalizm kapitalistyczny
Jaka globalizacja? Jaki wolny rynek?
Solidarność i sprawiedliwość społeczna
Rodzina, jej wartości i „cywilizacja miłości”
Media, Wolność i Prawda
Poszanowanie środowiska naturalnego
Europa dla Polski czy Polska dla Europy
Powinność chrześcijanina

X. „SOLIDARNOŚĆ” – ALBO DĄŻENIE DO INNEJ CYWILIZACJI
Co pozostało z tamtych dni
„Solidarność” autentyczna: 16–23 sierpnia
Ku porozumieniu umiarkowanych
W stronę porozumienia
Szesnaście miesięcy wolności, nadziei i napięć
Walka o legalizację „Solidarności”
Między interwencją a pierestrojką, już od roku 1980...
Trudna pozycja Lecha Wałęsy
Groźba interwencji
Rok entuzjazmu i obaw, zakończony tragedią
Walka o kontrolę nad „Solidarnością”
Starcie w Bydgoszczy i rola Stefana Bratkowskiego
Napięcia w „Solidarności” w sytuacji galopującego kryzysu ekonomicznego
Dwa dramaty i nowe sowieckie zagrożenie
Historyczny zjazd „Solidarności”
Ku „samorządnej republice”
„Fundamentaliści” i „pragmatycy”
Jaruzelski pierwszym sekretarzem – ostatnią szansą

XI. OD MNIEJSZEGO ZŁA...
Zjednoczenie narodowe czy konfrontacja?
Napięcia na tle katastrofy gospodarczej
Ostatnie starcia przed wstrząsem
„Mniejsze zło”, jednak nadal zło
Sensacyjne informacje Arte – NRD gotowe do interwencji
Stan wojenny a partyjni twardogłowi
Dwuznaczna postawa „lewicy laickiej” wobec stanu wojennego
Aby katastrofa nie skończyła się tragedią...
Nadal żyć i mieć nadzieję
Gdańsk czy Poznań?
Ograniczony zakres swobody działania władzy i Kościoła
Pierwszy bilans
Nieszczęścia i poczucie humoru
W oczekiwaniu na odrodzenie
Tajemnica Wałęsy
Koniec stanu wojennego

XII. ...KU MNIEJSZEMU DOBRU
Bezowocne wysiłki Jacques’a Chiraca
Normalizacja w kryzysie
Zamordowanie księdza Popiełuszki
Rozkład systemu w kryzysie
Czynnik Gorbaczow
W stronę Okrągłego Stołu i zapaści systemu

XIII. SYLWETKI: MIECZYSŁAW RAKOWSKI, BRONISŁAW GEREMEK, LECH WAŁĘSA, STANISŁAW STOMMA – czyli symbole pewnej epoki
Mieczysław Rakowski
Bronisław Geremek
Lech Wałęsa
Stanisław Stomma

XIV. POLSKA WOLNA, LECZ DALEKA OD IDEAŁÓW „SOLIDARNOŚCI” – NADZIEJA IV RZECZPOSPOLITEJ?
Początek w kryzysie
„Wielki plan” i wspaniała porażka Gorbaczowa
Fiasko kolejnego „wielkiego planu” – planu Kościoła w Polsce
Dziki kapitalizm
Bilans globalnie negatywny
Polska skansenem neoliberalizmu?
Rehabilitacja socjalizmu?
Linia podziału: koncepcja polskości
Wspólnota żydowska, która musi wybrać swoje miejsce
Media bez deontologii
Nieistniejąca polityka zagraniczna

Aneks
Korespondent ceniony, z wyjątkami...
Ataków... dowartościowujących
Powszechne poparcie

Indeks osób

Spis ilustracji59.00zł

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 22 maj 2015.
Recenzje
Autorzy
Powiadomienia
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Bliżej Polski. Historia przeżywana dzień po dniu przez świadka wydarzeń
Dla znajomego


Powiedz o tym znajomym