Kategorie
Nowości
Moskiewski Mars. Wiersze polskie czasu pierwszej dymitriady (1605-1612). Antologia
Moskiewski Mars. Wiersze polskie czasu pierwszej dymitriady (1605-1612). Antologia
57.00zł
Informacje
Strona główna » Katalog » Historia literatury » » Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych
42.00zł

red. M. Prejs, A. Jakóbczyk-Gola

Pomieszczone w tomie prace wykazują, że w całym okresie epok dawnych mnemonika i pamięć kulturowa pozostawały w ścisłej zależności, inspirując się wzajemnie i dostarczając sobie stosownego aparatu pojęciowego, wyznaczając mentalne obszary wspólnego uniwersum. Nić tych powiązań śledzona jest w wielu działach dawnej kultury: w piśmiennictwie, sztukach plastycznych, muzealnictwie, teatrze tudzież w reperkusjach całej tej złożonej tradycji w kulturze współczesnej.

ISBN 978-83-7543-289-3

Warszawa 2013, A5, ss. 384 + il. kolor. 36 + płyta CD

Spis treści

Wstęp (Marek Prejs)

Mieczysław Mejor, Ars memorativa i ars versificandi w średniowiecznych poetykach

Paweł Majewski, Struktura Etymologii Izydora z Sewilli, czyli o nieciągłości europejskiej pamięci kulturowej

Natalia Mętrak, „Wspaniale kłamiący”. Kreowanie pamięci o początkach wspólnoty w Historii królów Brytanii Geoffreya z Monmouth i Kronice Polskiej Mistrza Wincentego

Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Encyklopedia pamięci. Dwunastowieczna rzeźba w Polsce jako forma pamięci kulturowej

Rafał Wójcik, Ars memorativa w Polsce późnego średniowiecza na tle Europy Środkowej

Ada Łobożewicz, Miejsce i rola kieszonkowych kalendarzy drukowanych w dawnej kulturze pamięci

Anna Kapuścińska, Zapamiętywanie wartości. Prototeorie pamięci kulturowej a humanistyczne wizje rzeczywistości

Barbara Niebelska-Rajca, Galerie pojęć. Dawna myśl teoretycznoliteracka jako nośnik pamięci kulturowej

Michał Mencfel, Najdoskonalsza wiedza i pełnia władzy. Kolekcjonerstwo i sztuka pamięci w epoce wczesno-nowożytnej

Marek Prejs, Polskie kalwarie XIX i XX wieku wobec wzorca Adrychomiusza

Piotr Morawski, Sufler: eksternalizacja pamięci. Między dramatem a widowiskiem

Hanna Jurkowska, Puławskie muzea Izabeli Czartoryskiej w działaniu: komunikacja i mnemonika

Igor Piotrowski, Przeszłość jako przedmiot wyobraźni. Pamięć o epoce staropolskiej a dorobek kontrreformacji

Indeks osób

Spis ilustracji42.00zł

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 16 czerwiec 2014.
Recenzje
Autorzy
Powiadomienia
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych
Dla znajomego


Powiedz o tym znajomym