Kategorie
Nowości
Przez dziesięciolecia
Przez dziesięciolecia
39.00zł
Informacje
Strona główna » Katalog » Historia nowożytna » » Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia-społeczeństwo-państwo
34.65zł

Heinz Schilling

Autor w siedmiu rozprawach przedstawia wpływ szesnastowiecznych reform chrześcijaństwa na wykształcenie się długotrwałych podziałów w kulturze i polityce europejskiej oraz postaw akceptacji zróżnicowania religijnego, dialogu międzywyznaniowego i zasad tolerancji. Każda z rozpraw jest próbą odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób wczesnonowożytne procesy podziałów wyznaniowych i prób ich przezwyciężenia nadały kształt życiu politycznemu, religijnemu i kulturalnemu Europy oraz jak zrodziły się wartości takie jak dialog, kompromis i tolerancja.

Klio w Niemczech, t. XV

Koedycja z Niemieckim Instytutem Historycznym

ISBN 978-83-7543-152-0

Warszawa 2010, A5, ss. 225

Spis treści

1. Karol V i religia – zmagania o czystość i jedność chrześcijaństwa

2. Erazm i tendencje polityczne jego epoki

3. Konfesjonalizacja chrześcijaństwa łacińskiego i kształtowanie się wczesnonowoczesnej Europy – modernizacja poprzez zróżnicowanie, integrację i separację

4. Acceptation de la diversité w Europie wczesnonowożytnej i w ramach Unii Europejskiej

5. Wymiana kulturalna i stosunki międzywyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej u początków nowożytności w XIV–XVII w. – ich początki, drogi i pierwsze wyniki badań

6. Dyscyplinowanie czy „samoregulacja poddanych”? W obronie podwójnej perspektywy makro- i mikrohistorycznej w badaniach nad dyscyplinowaniem kościelnym w epoce wczesnej nowożytności

7. Wczesnonowożytne procesy państwotwórcze i powstanie nowożytnego systemu mocarstw w Europie34.65zł

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 05 lipiec 2010.
Recenzje
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Autorzy
Powiadomienia
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia-społeczeństwo-państwo
Dla znajomego


Powiedz o tym znajomym