Kategorie
Nowości
Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego 1583-1793
Lauda ziemi rawskiej i województwa rawskiego 1583-1793
50.00zł
Informacje
Strona główna » Katalog » Historia historiografii » » Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 r. w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX w.
48.30zł

Katarzyna Błachowska

Autorka przedstawiła koncepcje dziejów Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego do roku 1569 formułowane przez XIX-wiecznych historyków polskich, rosyjskich i ukraińskich, a także litewskich i białoruskich w pracach, które odegrały istotną rolę w rozwoju myśli historycznej oraz badaniach nad problemem tych dziejów we wskazanych historiografiach. Szczególny nacisk położyła na różnice w ujęciach wynikające z ówczesnych stanowisk metodologicznych, ideowych oraz politycznych poszczególnych historyków reprezentujących różne nurty historiograficzne.

Prace Instytutu Historycznego UW

ISBN 978-83-7543-076-9

Warszawa 2009, B5, ss. 410

Spis treści

CZĘŚĆ I

Imperialnie, narodowo, romantycznie - ujęcia historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego w pierwszej połowie XIX wieku

Rozdział 1. Fundamenty naukowej historiografii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Litwa i Ruś w historiograficznej tradycji Rzeczypospolitej: Adam Naruszewicz
Uniwersytet Wileński - tam gdzie zaczęła się historiografia Litwy
Źródła do badań nad dziejami Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego

Rozdział 2. Dzieje Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego w oficjalnej historiografii rosyjskiej w pierwszej połowie XIX wieku

Czas określania własnej tożsamości - gdy Wielkie Księstwo Litewskie było tylko sąsiadem - historiografia rosyjska do końca panowania Aleksandra I: Michał Szczerbatow i Mikołaj Karamzin
Kiedy Wielkie Księstwo Litewskie stało się Rusią Zachodnią - oficjalna historiografia czasów Mikołaja I: Mikołaj Ustriałow
Czy Litwa to Ruś? - model Ustriałowa w opracowaniach monograficznych za panowania Mikołaja I

Rozdział 3. Wolny lud na pograniczu światów - dzieje Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego w ujęciu Teodora Narbutta

Rozdział 4. Słowiańsko-bałtycki krąg cywilizacyjny - Joachima Lelewela koncepcja dziejów Polski, Litwy i Rusi

Rozdział 5. Między modelem Ustriałowa a historiozofią Herdera - refleksja nad przeszłością Litwy polskich historyków w kraju

Polska wersja oficjalnej wykładni rosyjskiej: Wacław Aleksander Maciejowski
Historia przez pryzmat historiozofii - dzieje Litwinów oczami Józefa Ignacego Kraszewskiego

Część II

Wielość perspektyw, nowe spojrzenia - ujęcia historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i tworzących je ziem w drugiej połowie XIX wieku

Rozdział 6. Wielkie Księstwo Litewskie w historiografii rosyjskiej czasów Aleksandra II - ujęcie nieoficjalne i oficjalne

"Zwichnięta" Ruś - historyczny rozwój tzw. Rusi Zachodniej w interpretacji szkoły państwowej: Sergiusz Sołowjow
Fatalne skutki alienacji - ujęcie oficjalne według modelu Ustriałowa: Michał Smirnow
Fatalne skutki związków z Polską - losy tzw. Rusi Zachodniej w ujęciu oficjalnym. Fuzja modeli Ustriałowa i Sołowjowa: Michał Kojałowicz

Rozdział 7. Historiografia regionów w czasach Aleksandra II. Wielkie Księstwo Litewskie - państwowa kontynuacja Księstwa Połockiego

Wielkie Księstwo Litewskie państwem białorusko-litewskim - początki historiografii białoruskiej: Osip Turczinowicz
Wielkie Księstwo Litewskie państwem połocko-litewskim - ujęcie słowianofilskie: Iwan Bielajew

Rozdział 8. Polska - Ruś - Wielkie Księstwo Litewskie. Idee i mity polskiej historiografii

Litwa i Ruś Czerwona w historiografii polskiej po Wiośnie Ludów - narodziny tzw. idei jagiellońskiej: Karol Szajnocha
Koniec "apologii naszego historycznego społeczeństwa" - unie polsko-litewskie w ocenie koryfeusza tzw. szkoły krakowskiej: Józef Szujski
"Państwo najwyższym związkiem politycznym" - spojrzenie na unie młodszego pokolenia historyków tzw. szkoły krakowskiej: Michał Bobrzyński
Rozwiane widmo azjatyckiej despotii - spojrzenie na unię młodszego pokolenia historyków tzw. szkoły krakowskiej: Stanisław Smolka
Siła idei, bezsilność miecza - dopełnienie apologetycznej wizji unii: Anatol Lewicki

Rozdział 9. Z perspektywy Kijowa i Lwowa - dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego w interpretacji historyków ukraińskich

Zakończenie. Paralela dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w historiografii polskiej i rosyjskiej w XVIII i XIX wieku

Summary

Резюме

Bibliografia

Indeks osób48.30zł

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 29 styczeń 2010.
Recenzje
Autorzy
Powiadomienia
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 r. w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX w.
Dla znajomego


Powiedz o tym znajomym