Categories
New
52.00zł
Information
Main page » Catalog » History of arts » » Series Byzantina II, Słowo i ikona. ¬ródła literackie w badaniach sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej
9.00zł

red. W. Deluga

Praca jest rezultatem konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Sztuki Bizantyńskiej i Postbizantyńskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Składa się na ni± około 20 artykułów o różnorodnej tematyce, koncentruj±ce się na ikonografii cerkiewnosłowiańskiej, jej relacji z literatur± i z innymi kręgami kulturowymi: zachodnioeuropejskim i Żydowskim.

ISBN 83-88973-97-5

Warszawa 2004, B5, ss. 267 + il. cz.-b. 32

Spis tre¶ci

Wstęp
Barbara D±b-Kalinowska – Warsztat historyka sztuki i Ľródła
Ks. Michał Janocha – Słowo a obraz. ¬ródła literackie do dziejów estetyki i sztuki bizantyńskiej
Ks. Józef Naumowicz – Pos±g Chrystusa z Paneas w Ľródłach patrystycznych i bizantyńskich
Piotr Łukasz Grotowski – Konstantynopol w oczach Haruna ibn Jahja i Dobryni Jędrzejkowicza – kilka uwag o warto¶ci relacji przybyszów odwiedzaj±cych stolicę Cesarstwa
Tamara Sztyma – Wpływ tradycji żydowskiej w sztuce wczesnochrze¶cijańskiej i bizantyńskiej
Sławomir Skrzyniarz – Domniemany podręcznik malarski Ulpiosa (Elpiosa) Rzymianina
Bożena Mierzejewska – Parresia i moc wstawiennictwa ¶więtych. Przedstawienia wiernych ze ¶więtymi patronami w malarstwie nubijskim
Romuald Biskupski – Ikona Za¶nięcia matki Boskiej z końca XV wieku w cerkwi w Andrzejówce
Mirosław P. Kruk – Hymnograf Stefan czy hymnograf Teofan. Problem identyfikacji pie¶niopiewcy w ikonach zachodnioruskich
Anna Sienkiewicz-Bartoszuk – Przedstawienia ¶w. Onufrego na ziemiach polskich
Aleksandra Sulikowska-G±ska – Objawienie ¦więtej Trójcy jako temat żywotów i ikon ¶w. Aleksandra Swirskiego. Na marginesie „polityki” religijnej metropolity Makarego w XVI wieku
Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska – ¬ródła historiograficzne do badań rosyjskich ikon maryjnych
Krystyna Mart – Phoenix Jakuba Suszy Ľródłem do badań ikonografii Matki Bożej Chełmskiej
Andrzej Gil – ¬ródła kultu ikony Matki Boskiej chełmskiej. Z dziejów religijno¶ci w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew – Zdobnictwo elementarzy tłoczonych cyrylic± w XVI-XVIII wieku z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego
Agnieszka Zagrajek – Rękopi¶mienny greckokatolicki Irmologion z końca XVII w. jako przykład kultury pogranicza chrze¶cijańskiego Wschodu i Zachodu. Analiza ikonograficzna
Agnieszka Gronek – Temat ¶więtej Weroniki w XVII-wiecznym ukraińskim malarstwie ikonowym
Roman Zilinko – Przyczynek do ikonografii cyklów niedziel Pięćdziesi±tnicy w ukraińskich ikonostasach drugiej połowy XVII – pierwszej połowy XVIII wieku


9.00zł

This product was added to our catalog on Monday 24 May, 2004.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Authors
Notifications
NotificationsNotify me of updates to Series Byzantina II, Słowo i ikona. ¬ródła literackie w badaniach sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej
Tell a friend


Tell someone you know about this product