Categories
New
57.00zł
Information
Main page » Catalog » Periodics » Barok. Historia-Literatura-Sztuka » » Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 22, 2004, Religijność barokowa
15.80zł

Tom omawia główne sfery religijne najważniejszych wyznań I Rzeczypospolitej: katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu. Nacisk został położony na różne formy przejawu religijności: kult obrazów i relikwii, poezję i muzykę religijną. Poruszone zostały także inne ciekawe problemy, m.in.: pobożności chłopskiej i kazań jako źródła do badań religijności.

ISSN 1232-3233

Warszawa 2004, B5, ss. 276 + il. cz.-b. 15

Zawartość numeru

ROZPRAWY I ESEJE

Jan Kracik – Staropolskie polemiki wokół czci obrazów
Jacek Głażewski – „Szczyrze się kającemu grzech jest odpuszczony”. O poetyckim rachunku sumienia
Elżbieta Kauer – Kategoria religijności w Psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego – wybrane aspekty
Jolanta Skrzydło – O języku biblijnym i niebiblijnym w poezji
Grażyna Jurkowlaniec – Kult obrazów a kult świętych w nowożytnym Krakowie
Dariusz Główka – Testamenty i inwentarze pośmiertne mienia duchownych katolickich w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku jako źródło do badań pobożności indywidualnej
Tomasz Wiślicz – Religijność wiejska w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Problemy i trzy przybliżenia
Kamil Kopania – „Rood of Grace” z opactwa cystersów w Boxley
Antoni Mironowicz – Kultura prawosławna w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej
Piotr Chomik – „Księgi cudów” ikon Matki Boskiej z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego
Paulina Cwalińska – Mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen… Mauretańska muzyka czasu śmierci (lata 20. XVI – lata 20. XVII w.)
Tomasz Jeż – Łacińska twórczość muzyczna w ewangelickim Wrocławiu. Kwestia trwałości tradycji w czasach przemian konfesyjnych

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Magdalena Nawrocka-Berg – W teatrze klasztornym córek świętej Teresy

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Andrzej Witko – O religijności El Greca. Na marginesie londyńskiej wystawy

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Janusz Pelc – Klaudiusza Backvisa Panorama poezji polskiej okresu baroku – po polsku
Edmund Kozik – Kultura smutku

RECENZJE I NOTY

Jacek Kowzan – Quattor hominium novissima (Jolanta Skrzydło)
Adam Karpiński – Tekst Staropolski. Studia i szkice o Literaturze dawnej w rękopisach (Magdalena Piskała)
Bronisław Natoński – Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna (Tomasz Wierzchowski)
Jolanta Talbierska – Stefano della Bella (1610-1664). Akwaforty ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Etchings from the Print Room of the Warsaw University Library (Teresa Kosecka)
Albertus Bobovius (Wojciech Bobowski) – Topkapi. Relation du srali du grand seigneur, ed. présentée et annotée par A. Berhier et S. Yerasimos (Juliusz A. Chrościcki)

KRONIKA

Jubileusz profesora Jana Seredyki. Opole, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 2 czerwca 2004 r. (Włodzimierz Kaczorowski)

NEKROLOGI i WSPOMNIENIA

Jerzy Adam Miłobędzki (1924-2003) – Maria Brykowska
Erik Duverger (1932-2004) Wielki uczony flamandzki i przyjaciel Polski – Juliusz A. Chrościcki


15.80zł

This product was added to our catalog on Monday 24 May, 2004.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Authors
Notifications
NotificationsNotify me of updates to Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 22, 2004, Religijność barokowa
Tell a friend


Tell someone you know about this product