Categories
New
52.00zł
Information
Main page » Catalog » History of arts » » Series Byzantina I
9.00zł

red. W. Deluga

Zbiór artykułów po¶więconych sztuce cerkiewnej w krajach Europy ¦rodkowo-Wschodniej został przygotowany w wyniku dyskusji badaczy z Polski, Ukrainy i Rumuni na odbywaj±cym się sierpniu 2001 roku w Paryżu XX Kongresie Bizantynologicznym. Autorzy prezentuj± niedostatecznie przebadane dziedzictwo niezwykle warto¶ciowej, a słabo rozpoznanej spu¶cizny kultury postbizantyńskiej krajów Europy ¦rodkowej i Wschodniej. Dużo miejsca po¶więcono ikonografii ¶w. Jerzego w sztuce bizantyńskiej i postbizantyńskiej.

ISBN 83-88973-65-7

Warszawa 2003, B5, ss. 178 + il. cz.-b. 103

Table of contents

Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art

Waldemar Deluga, Mirosław P. Kruk - Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art in Central and Eastern Europe
Sergej Ivanovic Klimovskij - Two New Stone Icons from Kiev
Larisa Clenova - A Byzantine Relief "St. George with the Scenes of his Life"
Piotr Grotowski - The Legend of St. George Saving a Youth from Captivity and Its Depiction in Art
Aleksandra Sulikowska - "New Constantinople". Byzantine Traditions in Muscovite Rus' in the 16th Century
Maria Helytovyc - Icons of the 1560s associated with "Dmytrij"
Constanta Costea - Une nouvelle replique slavonne du Paris. gr. 74: seven decades after
Oksana Yurchyshyn-Smyth - The Printing-House of the Monastery of Trei Ierarhi in Iasi and its Staff
Mirosław P. Kruk - The Lvov Oktoich of 1630 in the Collection of the Jagellonian Library in Cracow
Agnieszka Gronek - On the Dependence of Western Ruthenian Passion Presentations on Western Graphics in the 16th to 18th centuries9.00zł

This product was added to our catalog on Tuesday 16 March, 2004.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Authors
Notifications
NotificationsNotify me of updates to Series Byzantina I
Tell a friend


Tell someone you know about this product