Kategorie
Nowości
Moskiewski Mars. Wiersze polskie czasu pierwszej dymitriady (1605-1612). Antologia
Moskiewski Mars. Wiersze polskie czasu pierwszej dymitriady (1605-1612). Antologia
57.00zł
Informacje
Strona główna » Katalog » Historia powszechna - najnowsza » » "Migracje i społeczeństwo", t. 8: Upadek imperiów i rozwój migracji w XX w.
36.75zł

red. Jan Zamojski

Głównym zagadnieniem tomu są przemiany charakteru migracji w XX wieku. Do czynników warunkujących migracje doszły, obok warunków ekonomicznych, także względy polityczne, etniczne i religijne, czyli kulturowe, a nawet ekologiczne. Migracje stały się zjawiskiem globalnym. Jedną z przyczyn jest rozpad wielkich imperiów: rosyjskiego, austro-węgierskiego, tureckiego, niemieckiego, brytyjskiego, francuskiego, włoskiego oraz radzieckiego i towarzyszące temu zmiany granic. Praca porusza także problem stereotypów funkcjonujących w Europie odnośnie poszczególnych narodów i grup etnicznych.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk i Mazowiecką Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu.

ISBN 83-88973-52-5

Warszawa 2003, B5, ss. 242 + il. cz.-b. 10 + 6 map


SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE (Jan E. Zamojski)

Andrzej Bonasewicz - ZMIANY GRANIC PAŃSTWOWYCH I MNIEJSZOŚCI NARODOWE

Andrzej Gocłowski - EXODUS BUŁGARSKICH MUZUŁMANÓW DO TURCJI W 1989 ROKU JAKO ZAPOWIEDZ ZMIERZCHU WPŁYWÓW IMPERIALNYCH ZSRR NA BAŁKANACH

Jean-Charles Szurek - FRANCUSKA DYSKUSJA O WOJNIE ALGIERSKIEJ

Anna Barska - MIGRACJE SPOŁECZEŃSTWA ALGIERSKIEGO OD 1962 ROKU

Bogumiła Lisocka-Jaegermann - ROZKŁAD IMPERIÓW KOLONIALNYCH NA OBSZARZE KARAIBÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ I JEGO NASTĘPSTWA MIGRACYJNE

Tadeusz Miłkowski - WPŁYW UTRATY KOLONII NA MIGRACJE HISZPAŃSKIE W XIX I XX WIEKU

Małgorzata Szupejko - SPOŁECZNO-KULTUROWE NASTĘPSTWA POSTKOLONIALNYCH MIGRACJI AFRYKAŃSKICH JAKO EFEKT ZDERZENIA KULTUR - ZARYS PROBLEMATYKI

Włodzimierz Marciniak - ROZKŁAD ZWIĄZKU RADZIECKIEGO - KONSEKWENCJE MIGRACYJNE

Ewgienij Sinkiewicz - ROZPAD ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I UWARUNKOWANIA PROCESÓW MIGRACYJNYCH NA TERYTORIUM POSTSOWIECKIM

Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński - "OTWARTE DRZWI". OPINIE I POSTAWY MIESZKAŃCÓW POLSKI WOBEC CUDZOZIEMCÓW W ŚWIETLE BADANIA "POLACY I INNI"

Natalia Iszunina - NARODOWO-KULTUROWE PROBLEMY RUMUNÓW UKRAIŃSKICH W ŚWIETLE PAŃSTWOWEJ POLITYKI NARODOWOŚCIOWEJ (LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE)

Taisija Zariećka - PROCESY KULTURALNE W ŚRODOWISKU EMIGRACJI UKRAIŃSKIEJ W KANADZIE W XX WIEKU

Anatolij Myronczuk - EMIGRACJA BUŁGARSKA NA UKRAINIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU

Ołeksandr Zariećkyj - DIASPORA UKRAIŃSKA W "ZACHODNIM ŚWIECIE" NA ŁAMACH CZASOPISM KULTURALNYCH USRR LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

Ryszard Vorbrich - MIKRO- I MAKROMIGRACJE W KAMERUNIE. PRZESTRZEŃ A BARIERY ADAPTACJI KULTUROWEJ

Małgorzata Frątczak - DWUJĘZYCZNOŚĆ W PARAGWAJU. WPŁYW MIGRACJI NA SYTUACJĘ JĘZYKOWĄ W ASSUNCION

Garść refleksji konferencyjnych (Centrum Żydowskie "Sefer" w Moskwie) (Ewa Kowalska-Dąbrowska)

Na marginesie Poradnika ksenofoba; kilka uwag o stereotypach (Małgorzata Nalewajko)

Białoruski fenomen migracyjny (Ewa Kowalska-Dąbrowska)

SUMMARIES – SOMMAIRES - SUMARIOS36.75zł

Data dodania produktu do sklepu: poniedziałek, 22 wrzesień 2003.
Recenzje
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Autorzy
Powiadomienia
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu "Migracje i społeczeństwo", t. 8: Upadek imperiów i rozwój migracji w XX w.
Dla znajomego


Powiedz o tym znajomym