Categories
New
50.00zł
Information
Show:  
Main page » Catalog » Polish history - 1914-1939
Displaying 21 to 30 (of 36 products) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  [Next >>] 
Przed 17 września 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939
Przed 17 września 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939
Wojciech Włodarkiewicz Autor przedstawił źródła pozyskiwania informacji ze sz...

40.95zł

Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939)
Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939)
Aneta Ignatowicz Tworzenie nowoczesnego, powszechnego systemu obrony państw...

52.50zł

Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie
Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie
pod red. A. Ajnenkiela ISBN 83-86842-53-9 Warszawa 1999, B5, ss. 220...

4.00zł

Sprawy białoruskie w polityce rządu Władysława Grabskiego
Sprawy białoruskie w polityce rządu Władysława Grabskiego
Michał Kurkiewicz Mimo że tematem pracy jest analiza społeczno-gospodarczych ...

22.05zł

Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939)
Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939)
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Stanisław Patek brał udział w konferencji pokojow...

62.00zł

Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1921–1932)
Stanisław Patek. Raporty i korespondencja z Moskwy (1921–1932)
wyb. i oprac. M. Gmurczyk-Wrońska Stanisław Patek kierował w latach 1927̵...

60.00zł

The 6th Lvov Corps District in the polish military history between 1921-1939
The 6th Lvov Corps District in the polish military history between 1921-1939
Adam Adrian Ostanek This book shows the functioning of the 6th Lvov Corps Dis...

55.00zł

The Federation of Polish Associations for the Defence of the Fatherland (1928-1939)
The Federation of Polish Associations for the Defence of the Fatherland (1928-1939)
Aneta Niewęgłowska The Federation of Polish Associations for the Defence of t...

49.00zł

Toruński Inspektorat Armii w systemie obrony państwa polskiego w latach 1921–1939
Toruński Inspektorat Armii w systemie obrony państwa polskiego w latach 1921–1939
Tomasz Kośmider Książka, oparta na bogatej bazie źródłowej, przedstawia Toruń...

55.65zł

Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–1939)
Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–1939)
Mirosław Szumiło Książka przedstawia genezę, skład osobowy i różne formy dzia...

39.90zł
Displaying 21 to 30 (of 36 products) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  [Next >>] 
Authors
Bestsellers
Specials
Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.
Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.
58.80zł    36.75zł