Categories
New
57.00zł
Information
Show:  
Main page » Catalog » Medieval history
Displaying 1 to 10 (of 13 products) Result Pages:  1  2  [Next >>] 

Księga Ziemska Krakowska, t. 2: 1394–1397
Księga Ziemska Krakowska, t. 2: 1394–1397
wyd. W. Bukowski, M. Zdanek Please note: this book is written in Polish. C...

48.00zł

Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551
Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551
wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, współpr. R. Grzesik Publikacja je...

78.75zł

Money in Serfs' Households in Lesser Poland in 1253–1370
Money in Serfs' Households in Lesser Poland in 1253–1370
Kamil Radomski Please note: this book is originally written in Polish. Coedi...

18.00zł

Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na średniowiecznym Mazowszu
Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na średniowiecznym Mazowszu
Kazimierz Pacuski W monografii odtworzono nieznane dotąd początki dóbr, rodzi...

61.95zł

Polska około roku 1300
Polska około roku 1300
red. Wojciech Fałkowski Do powstania pracy przyczyniło się wielu uznanych nau...

44.10zł

Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura
Polska około roku 1400. Państwo, społeczeństwo, kultura
red. W. Fałkowski Praca, będąca wspólnym dziełem czołowych polskich historykó...

36.75zł

Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais
Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais
Adam Fijałkowski Praca stanowi wszechstronną analizę problematyki wychowania,...

29.40zł

Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki
Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki
red. W. Fałkowski Książka omawia stan badań w poszczególnych dziedzinach his...

36.75zł

Rycerze, włodycy, panosze. Ludzie systemu lennego w późnośredniowiecznych Czechach
Rycerze, włodycy, panosze. Ludzie systemu lennego w późnośredniowiecznych Czechach
Krzysztof Kowalewski Autor omawia powstanie systemu lennego w domenie monarsz...

24.15zł
Displaying 1 to 10 (of 13 products) Result Pages:  1  2  [Next >>] 
Authors
Bestsellers
Specials
Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.
Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.
58.80zł    36.75zł