Kategorie
Nowości
Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym Warszawa-Mokotów (1918-1939)
Pospolitacy, cuwaksi, powrotowcy. Osadzeni w więzieniu karnym Warszawa-Mokotów (1918-1939)
52.00zł
Informacje
Zasady korzystania z serwisu

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wydawnictwo Neriton, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej m. st. Warszawy pod numerem 82601 posiadającym NIP 113-006-83-27 (dalej zwanym Wydawnictwem), poprzez witrynę internetową o adresie www.neriton.apnet.pl.

§ 2

Towary sprzedawane przez witrynę to książki i podręczniki, które dostarczane są drogą tradycyjną: wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru własnego w siedzibie firmy.

§ 3

Klient wybiera towar z oferty Wydawnictwa prezentowanej na stronie internetowej www.neriton.apnet.pl i składa zamówienie przez formularz na stronie. W momencie złożenia zamówienia w Wydawnictwie Klient zgadza się otrzymywać powiadomienia związane z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail. Oferta Wydawnictwa ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji na wyżej wymienionej stronie i do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.

§ 4

Cena wyświetlana przy tytule nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.

§ 5

Wydawnictwo dokłada wszelkiej staranności, aby oferta jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Wydawnictwo dokonane e-mailem z informacją o przyjęciu zamówienia, a w przypadku wybranej płatności przelewem wpłynięcie należnej kwoty na konto Wydawnictwa. W razie braku potwierdzenia przelewu bądź wpłaty Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§ 7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Wydawnictwa w ciągu dwóch dni roboczych prosimy o kontakt e-mailowy: neriton(małpa)ihpan.edu.pl lub telefoniczny: 22 831 02 61 lub 62 wew. 26.

§ 8

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

§ 9

O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego tytułu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 10

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych od momentu jego otrzymania przez Wydawnictwo (średni czas oczekiwania na przesyłkę 5 dni). W przypadku trudności z realizacją Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa. Wydawnictwo nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.

§ 11

W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z uzyskaniem wszystkich zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy zamówienie realizowane będzie w dłuższym czasie (tylko opłata jednorazowa). Jednak na życzenie Klienta Wydawnictwo może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo doliczając za ich dostarczenie koszty przesyłki.

§ 12

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.

§ 13

Każdy Klient otrzymuje od Wydawnictwa na dowód zakupu paragon fiskalny, a na życzenie fakturę VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu w Wydawnictwie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

§ 14

Złożone zamówienie może być anulowane mailowo:neriton(małpa)ihpan.edu.pl lub drogą telefoniczną: 22 831 02 61 lub 62 wew. 26. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

§ 15

Zgodnie z przepisami ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. Wydawnictwo gwarantuje zwrot ceny towaru i kosztów jego odesłania. Pieniądze zostaną niezwłocznie przelane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.

§ 16

W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie Pocztą Polską wadliwego egzemplarza do Wydawnictwa. Wydawnictwo nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem przyczyny zwrotu. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, o ile będzie taka możliwość. Za towar wadliwy uznaje się taki, która posiada wady techniczne. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Wydawnictwo podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozpatrzyć w jak najkrótszym czasie. W razie odrzucenia reklamacji towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§ 17

Liczba zamawianych tytułów nie jest ograniczona, chyba że zaznaczono inaczej.

§ 18

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.neriton.apnet.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§ 19

Stosownie do przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych www.neriton.apnet.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

§ 20

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
Wydawnictwo Neriton
Rynek Starego Miasta 29/31 pok. 33
00-272 Warszawa
e-mail: neriton(małpa)ihpan.edu.pl
tel.: 22 831 02 61 lub 62 wew. 26 w godz. 9.00-14.00 (pon.-pt.).

Kontynuuj
Autorzy
Bestsellery
Promocje
Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.
Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.
58.80zł    36.75zł